logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA Nr XXVI/157/01 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 marca 2001 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Konińskiego
UCHWAŁA Nr XXVI/157/01
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 marca 2001 roku
 
w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Konińskiego.
 
Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Ustanawia się herb Powiatu Konińskiego - na tarczy dwudzielnej skosem złotym (barwy żółtej) w polu górnym czerwonym orzeł biały, w polu dolnym zielonym głowa końska biała.
 
§2
 
Ustanawia się flagę Powiatu Konińskiego w proporcjach 5:8 - na płacie prostokątnym ze skosem złotym (barwy żółtej) w polu górnym czerwonym orzeł biały, w polu dolnym zielonym głowa końska biała.
 
§3
 
Wzór herbu i flagi określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
§4
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-14 09:06:43)
Lista wiadomości