logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA Nr XXVI/155/01 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 marca 2001 roku w sprawie strategicznego programu w zakresie pomocy społecznej dla powiatu konińskiego
 UCHWAŁA Nr XXVI/155/01
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 marca 2001 roku
 
w sprawie strategicznego programu w zakresie pomocy społecznej dla powiatu konińskiego.
 
Na podstawie art. 12 pkt 4 (w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) oraz § 2 Uchwały nr XXIII/139/2000 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia strategii rozwoju i promocji powiatu konińskiego, uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Uchwala się strategię w zakresie pomocy społecznej na terenie powiatu konińskiego stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Strategia, jako program branżowy w dziedzinie pomocy społecznej, stanowi integralną część strategii rozwoju i promocji powiatu konińskiego.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-14 09:04:58)
Lista wiadomości