logo
logo bip
Kwiecień
UCHWAŁA Nr XXVII/162/01 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2000 rok
UCHWAŁA Nr XXVII/162/01
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 27 kwietnia 2001 roku
 
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2000 rok.
 
Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, Nr 155 poz. 1014; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1225; z 2000 r. Nr 6. poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) oraz § 9, pkt 6 Statutu Powiatu Konińskiego, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/28/99 z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 11, poz. 195 i Nr 93, poz. 1674)) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2000 rok udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Konińskiego za 2000 rok.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-14 09:12:17)
Lista wiadomości