logo
logo bip
Kwiecień
UCHWAŁA Nr XVII/110/2000 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2000 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 1999 rok
 
UCHWAŁA Nr XVII/110/2000
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 20 kwietnia 2000 roku
 
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 1999 rok.
 
Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, Nr 155 poz. 1014 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136) i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1225 i z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12 poz. 136) oraz § 9 pkt 6 Statutu Powiatu Konińskiego, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/28/99 z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 11, poz. 195 i Nr 93, poz. 1674) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 1999 rok udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Konińskiego za 1999 rok.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-02 14:42:58)
Lista wiadomości