logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA Nr XII/79/99 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych przy jednostkach budżetowych oświaty i wychowania
 
UCHWAŁA Nr XII/79/99
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 9 grudnia 1999 r.
 
w sprawie utworzenia środków specjalnych przy jednostkach budżetowych oświaty i wychowania.
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) oraz art. 21 ust. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:
 
 
§1
 
 
Tworzy się środki specjalne w dziale 79 - Oświata i wychowanie przy:
a/ Internacie Liceum Ogólnokształcącym w Kleczewie
b/ Internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Żychlinie.
 
 
§2
 
 
Przychodami środków specjalnych mogą być:
1. wpłaty uczniów za wyżywienie,
2. wpłaty uczniów za pobyt w internacie,
3. odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych środków specjalnych,
4. wpływy za odpadki pokonsumpcyjne.
 
 
§3
 
 
Wydatkami środków specjalnych mogą być:
1. podróże służbowe krajowe,
2. zakup materiałów, w tym pomocy dydaktycznych, wyposażenia,
3. zakup artykułów spożywczych,
4. energia,
5. zakup usług materialnych, w tym remonty i naprawy,
6. zakup usług niematerialnych,
7. pozostałe związane z działalnością podstawową jednostki.
 
 
§4
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
 
§5
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2000 roku.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-01 13:02:55)
Lista wiadomości