logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA Nr XIII/81/99 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 1999 rok
 
UCHWAŁA Nr XIII/81/99
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 23 grudnia 1999 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 1999 rok.

Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578) oraz art. 109, art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014, z 1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778) uchwala się, co następuje:
 
 
§1
 
 
W uchwale Nr VI/40/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 marca 1999 r. zmienionej uchwałami Rady Powiatu Konińskiego Nr VII/49/99 z dnia 31 maja 1999 r., Nr IX/63/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r., Nr X/72/99 z dnia 30 września 1999 r. i Nr XII/80/99 z dnia 9 grudnia 1999 r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 21/99 z dnia 17 września 1999 r.. Nr 28/99 z dnia 13 października 1999 r. Nr 30/99 z dnia 29 października 1999 r.. Nr 34/99 z dnia 30 listopada 1999 r. i Nr 36/99 z dnia 15 grudnia 1999 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1, ust. 1
zwiększa się:
dochody budżetu powiatu o kwotę 135.296 zł., tj. do kwoty 17.720.103 zł.

2. W § 1, ust. 2
zwiększa się:
wydatki budżetu powiatu o kwotę 135.296 zł., tj. do kwoty 17.720.103 zł.

3. W § 6
zmniejsza się o 13.965 zł. do kwoty 66.035 zł. kwotę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie.

4. W załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
a) zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej :
- dz. 86, r. 8694, § 77 o kwotę 24.796 zł., tj. do kwoty 59.581 zł.
- dz. 86, r. 8694, § 49 o kwotę 59.000 zł., tj. do kwoty 59.000 zł.
- dz. 91, r. 9143, § 64 o kwotę 27.500 zł., tj. do kwoty 487.500 zł.
- dz. 91, r. 9143, § 49 o kwotę 11.000 zł., tj. do kwoty 11.000 zł.
- dz. 94, r. 9492, § 81 o kwotę 13.000 zł., tj. do kwoty 262.500 zł.

Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 15.363.123 zł.

Ogólna suma dochodów w załączniku Nr 1 po zmianach wynosi 17.720.103 zł.

5. W załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
a) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz. 50, r. 5614 o kwotę 20 000 zł, tj. do kwoty 2.015.874 zł.
w tym:
§ 50 o kwotę 20.000 zł, tj. do kwoty 20.000 zł.
- dz. 79, r. 8221 o kwotę 2.400 zł., tj. do kwoty 828.321 zł.
- dz. 86, r. 8611 o kwotę 2.000 zł., tj. do kwoty 2.721.751 zł.
- dz. 86, r. 8694 o kwotę 97.103 zł., tj. do kwoty 131.888 zł.
w tym:
§ 11 o kwotę 66.127 zł., tj. do kwoty 89.546 zł.
§ 41 o kwotę 11.453 zł., tj. do kwoty 15.640 zł.
§ 42 o kwotę 1.578 zł., tj. do kwoty 2.152 zł.
- dz. 86, r. 8695 o kwotę 2.400 zł., tj. do kwoty 7.203 zł.
w tym:
§ 48 o kwotę 2.400 zł., tj. do kwoty 7.203 zł.
- dz. 91, r. 9143 o kwotę 11.393 zł., tj. do kwoty 4.212.433 zł.
w tym:
§ 11 o kwotę 6.000 zł., tj. do kwoty 2.226.000 zł.
§ 41 o kwotę 1.073 zł., tj. do kwoty 409.373 zł.
§ 42 o kwotę 147 zł., tj. do kwoty 54.947 zł.

Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 15.363.123 zł.
Ogólna suma wydatków w załączniku Nr 2 po zmianach wynosi 17.720.103 zł.

6. W załączniku Nr 3 do uchwały stanowiącym plan dotacji dla podmiotów publicznych wprowadza się następujące zmiany:
- zwiększa się dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża - Zarządu Okręgu w Koninie w kwocie 400 zł., tj. do kwoty 5.597 zł. dz. 86, r. 8695, § 48 z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla dzieci.
- wprowadza się dotację dla Banku Żywności w Koninie, ul .Hurtowa dz. 86, r. 8695, § 48 z przeznaczeniem na akcję „Pogotowie Świętego Mikołaja" - paczki dla dzieci ubogich.
- wprowadza się dotację dla Urzędu Gminy w Krzymowie w kwocie 20.000 zł. dz. 50, r. 5614, § 50 z przeznaczeniem na inwestycje drogowe/droga nr 16.409 na odcinku Smólnik Wierzchy/.

7. W załączniku Nr 5 do uchwały stanowiącym plan przychodów i wydatków fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym:
- zwiększa się plan przychodów o kwotę 70.000 zł., tj. do kwoty 780.000 zł.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł., tj. do kwoty 680.000 zł.

8. W załączniku Nr 6 do uchwały stanowiącym plan przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych wykonujących budżet powiatu dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się:
przychody - dz. 50, r. 5614 o kwotę 28.460 zł., tj. do kwoty 64.223 zł.
wydatki - dz. 50, r. 5614 o kwotę 28.460 zł., tj. do kwoty 64.223 zł, /Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie/

2) zmniejsza się:
przychody - dz. 79, r. 7921 o kwotę 2.752 zł., tj. do kwoty 45.548 zł.
wydatki - dz. 79, r. 7921 o kwotę 2.752 zł., tj. do kwoty 45.548 zł. /Liceum Ogólnokształcące w Sompolnie/

3) zmniejsza się:
przychody - dz. 79, r. 7941 o kwotę 4.144 zł., tj. do kwoty 52.056 zł.
wydatki - dz. 79, r. 7941 o kwotę 4.144 zł., tj. do kwoty 58.814 zł. /Liceum Ogólnokształcące w Kleczewie/

4) zmniejsza się :
przychody - dz. 79, r. 7941 o kwotę 5.340 zł., tj. do kwoty 78.900 zł.
wydatki - dz. 79, r. 7941 o kwotę 527 zł., tj. do kwoty 83.718 zł.

stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.1999 r. /Zespół Szkół Rolniczych w Żychlinie/

5) zwiększa się:
przychody - dz. 79, r. 8011 o kwotę 87.700 zł., tj. do kwoty 136.700 zł.
wydatki - dz. 79, r. 8011 o kwotę 88.102 zł., tj. do kwoty 137.102 zł.
Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.1999 r. /Zespól Szkół Rolniczych w Żychlinie/

6) zmniejsza się:
przychody - dz. 79, r. 8221 o kwotę 569 zł., tj. do kwoty 1.791 zł.
wydatki - dz. 79, r. 8221 o kwotę 569 zł., tj. do kwoty 1.791 zł. /Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale/

7) zwiększa się:
przychody - dz. 86, r. 8611 o kwotę 7.514 zł., tj. do kwoty 15.714 zł.
wydatki - dz. 86, r. 8611 o kwotę 8.231 zł., tj. do kwoty 16.114 zł.

9. W załączniku Nr 7 do uchwały stanowiącym plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w dz. 89, r. 8973 (Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie) dokonuje się następujących zmian:
1) zwiększa się przychody o kwotę 131.735 zł., tj. do kwoty 509.735 zł.
2) zmniejsza się dotację z budżetu o kwotę 13.965 zł., tj. do kwoty 66.035 zł.
3) zwiększa przychody ogółem o kwotę 117.770 zł., tj. do kwoty 575.770 zł.
4) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 117.770 zł., tj. do kwoty 575.770 zł.
w tym:
§ 11 o kwotę 50.790 zł., tj. do kwoty 261.790 zł.
§ 17 o kwotę 901 zł., tj. do kwoty 901 zł.
§ 41 o kwotę 3.960 zł., tj. do kwoty 42.600 zł.
§ 43 o kwotę 1.209 zł., tj. do kwoty 8.899 zł.
 
 
§2
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
 
§3
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-01 13:03:22)
Lista wiadomości