logo
logo bip
Skład Rady Powiatu Konińskiego
 
Janusz StankiewiczJanusz Stankiewicz
Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego
Okręg wyborczy Nr 2 (Miasto i Gmina Sompolno, Gmina Kramsk)
 
Wiesław BednarekWiesław Bednarek
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Konińskiego
Okręg wyborczy Nr 4 (Miasto i Gmina Rychwał, Gmina Grodziec, Gmina Rzgów)
 
 
Andrzej PerkowskiAndrzej Perkowski
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Konińskiego
Okręg wyborczy Nr 1 (Gmina Wilczyn, Gmina Skulsk, Gmina Wierzbinek)
 
 
Maria ChojnackaMaria Chojnacka
Okręg wyborczy Nr 5 (Miasto i Gmina Golina, Gmina Kazimierz Biskupi, Miasto i Gmina Kleczew)
 
 
 
 
 
Elżbieta Wioletta FijałkowskaElżbieta Wioletta Fijałkowska
Okręg wyborczy Nr 6 (Miasto i Gmina Ślesin)
 
 
 
 
Anna Aleksandra Juszczak
Anna Aleksandra Juszczak
Okręg wyborczy Nr 4 (Miasto i Gmina Rychwał, Gmina Grodziec, Gmina Rzgów)

 

 

Radosław Kelm

Radosław Kelm
Okręg wyborczy Nr 5 (Miasto i Gmina Golina, Gmina Kazimierz Biskupi, Miasto i Gmina Kleczew)

 

 

Władysław KocajWładysław Kocaj
Wicestarosta Koniński
Okręg wyborczy Nr 6 (Miasto i Gmina Ślesin)
 
 
Bogdan Marek KołodziejczakBogdan Marek Kołodziejczak
Okręg wyborczy Nr 3 (Gmina Krzymów, Gmina Stare Miasto)
 
 
 
     
Henryk KrykHenryk Kryk
Okręg wyborczy Nr 1 (Gmina Wilczyn, Gmina Skulsk, Gmina Wierzbinek)
 
   
 
   
Maciej Adam KwiryngMaciej Adam Kwiryng
Okręg wyborczy Nr 4 (Miasto i Gmina Rychwał, Gmina Grodziec, Gmina Rzgów)
 
 
 
Halina Maria LenartowiczHalina Maria Lenartowicz
Okręg wyborczy Nr 1 (Gmina Wilczyn, Gmina Skulsk, Gmina Wierzbinek)
 
 
 
 
Sebastian ŁawniczakSebastian Ławniczak
Okręg wyborczy Nr 3 (Gmina Krzymów, Gmina Stare Miasto)
 
 
 
 
Sławomir Ławniczak 
Sławomir Ławniczak
Okręg wyborczy Nr 4 (Miasto i Gmina Rychwał, Gmina Grodziec, Gmina Rzgów)

 

 
 
Piotr Maciejewski
Piotr Maciejewski
Okręg wyborczy Nr 6 (Miasto i Gmina Ślesin)
 
 
 
 
Żanetta Magdalena Matlewska
Żanetta Magdalena Matlewska
Okręg wyborczy Nr 5 (Miasto i Gmina Golina, Gmina Kazimierz Biskupi, Miasto i Gmina Kleczew)
 
 
 
 
Ryszard Nawrocki
Ryszard Nawrocki
Okręg wyborczy Nr 3 (Gmina Krzymów, Gmina Stare Miasto)
 
 
 
 
Zbigniew KlauzeZbigniew Jan Klauze
Okręg wyborczy Nr 5 (Miasto i Gmina Golina, Gmina Kazimierz Biskupi, Miasto i Gmina Kleczew)
 
 
 
 
Elżbieta Maria RaźnaElżbieta Maria Raźna 
Okręg wyborczy Nr 5 (Miasto i Gmina Golina, Gmina Kazimierz Biskupi, Miasto i Gmina Kleczew)
 
 
 
 
Zbigniew Rogowski
Zbigniew Rogowski
Okręg wyborczy Nr 2 (Miasto i Gmina Sompolno, Gmina Kramsk)
 
 
 
 
Monika Maria Rybicka-Horbińska
Monika Maria Rybicka-Horbińska
Okręg wyborczy Nr 1 (Gmina Wilczyn, Gmina Skulsk, Gmina Wierzbinek)

 

  

Jerzy Rzepecki
Jerzy Rzepecki
Okręg wyborczy Nr 3 (Gmina Krzymów, Gmina Stare Miasto)

 

 

Tadeusz Tymoteusz Słodkiewicz

   Tadeusz Tymoteusz Słodkiewicz
Okręg wyborczy Nr 2 (Miasto i Gmina Sompolno, Gmina Kramsk)
 

 

 

 Anna WoźniakAnna Woźniak
Okręg wyborczy Nr 5 (Miasto i Gmina Golina, Gmina Kazimierz Biskupi, Miasto i Gmina Kleczew)
 
 
   
 
 Maria Emilia WróbelMaria Emilia Wróbel
Okręg wyborczy Nr 2 (Miasto i Gmina Sompolno, Gmina Kramsk)
 
 
 Radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie:

"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej".

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg".
 • Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.
 • Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców powiatu postulaty i przedstawia je organom powiatu do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
 • Radny obowiązany jest brać udział w pracach organów powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, do których został wybrany lub desygnowany.
 • W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 • Na zasadach ustalonych przez radę powiatu radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Rada powiatu przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. Dieta nie przysługuje radnemu pełniącemu odpłatnie funkcję członka zarządu w powiecie, w którym uzyskał mandat.
 • Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 100, poz. 1080). Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców powiatów.
 • Radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego.

Mandatu radnego powiatu nie można łączyć z:

 • mandatem posła lub senatora,
 • wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
 • członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.

Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w starostwie powiatowym powiatu, w którym radny uzyskał mandat. Radny nie może pełnić funkcji kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy.

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-12-01 14:38:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-05-22 13:56:03)