logo
logo bip

Projekt Uchwały NR .../.../2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia ……………… 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Anna Krygier
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2018-10-30 13:22:00)
Lista wiadomości