logo
logo bip
Projekt Uchwały NR .../.../2015 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia """""" 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 " 2023
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Halina Michalska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-09-07 11:43:47)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-09-07 11:43:47)
Lista wiadomości