logo
logo bip
Projekt Uchwały NR .../.../2015 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia """""" 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2014 rok
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Halina Michalska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-09-07 10:47:37)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-09-07 10:47:37)
Lista wiadomości