logo
logo bip
Projekt Uchwały NR .../.../2015 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia """""" 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 w Powiecie Konińskim
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Elżbieta Sroczyńska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-09-07 10:29:55)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-09-07 10:29:55)
Lista wiadomości