logo
logo bip
Projekt Uchwały NR .../.../2015 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia """""" 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-27 12:02:31)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-04-08 09:47:31)
Lista wiadomości