logo
logo bip
Kluby Radnych Powiatu Rady Powiatu Konińskiego - VI Kadencji

Radni mogą tworzyć kluby radnych według kryteriów przez siebie przyjętych w celu wyrażania stanowiska we wszystkich sprawach należących do właściwości rady. Przedstawiciel klubu może wyrażać stanowisko klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad rady. Klub może utworzyć co najmniej 3 radnych. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna. Radny może należeć do jednego klubu. O fakcie utworzenia klubu jego przewodniczący zawiadamia przewodniczącego rady w ciągu 14 dni od dnia zebrania założycielskiego.

Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego
 1. Wiesław Bednarek
 2. Halina Lenartowicz
 3. Maria Wróbel
 4. Sebastian Ławniczak
 5. Władysław Kocaj
 6. Piotr Maciejewski
 7. Zbigniew Klauze
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
 1. Maria Chojnacka
 2. Elżbieta Fijałkowska
 3. Anna Juszczak
 4. Zbigniew Rogowski
 5. Monika Rybicka-Horbińska
 6. Jerzy Rzepecki
 7. Anna Woźniak
Klub Radnych Towarzystwo Samorządowe
 1. Tadeusz Słodkiewicz
 2. Żanetta Matlewska
 3. Maciej Kwiryng
 4. Henryk Kryk
Klub Radnych Nasz Powiat
 1. Andrzej Perkowski
 2. Janusz Stankiewicz
 3. Radosław Kelm
 4. Sławomir Ławniczak
 5. Ryszard Nawrocki
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2018-12-10 13:30:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-05-22 14:00:06)