logo
logo bip

Zarząd Powiatu Konińskiego informuje, iż na podstawie art. 39, 40 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), w ramach  zapewnienia  możliwości  udziału  społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w dniach od 13.10.2021r. do 5.11.2021r. przeprowadzane będą konsultacje społeczne „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030".

Dokument „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030" dostępny jest:

  1. na stronie internetowej powiatu www.powiat.konin.pl w zakładce „Dla mieszkańców” – „Dialog społeczny”,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.konin.pl w zakładce „Ogłoszenia”,
  3. w Wydziale Rozwoju i Promocji w Starostwie Powiatowym w Koninie, Aleje 1 Maja 9, pok. 254.

Uwagi i wnioski można składać w następujący sposób:

  1. konsultacje otwarte elektroniczne za pośrednictwem formularza konsultacyjnego dostępnego pod linkiem www.powiat.konin.pl w zakładce „Dla mieszkańców” – „Dialog społeczny” - na adres: magdalena.kaliszak@powiat.konin.pl
  2. listownie na adres Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej, z dopiskiem „Prognoza Strategii – konsultacje społeczne”
  3. ustnie do protokołu - dotyczy podmiotów niewymienionych w art.5 ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030

Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021–2030

FORMULARZ KONSULTACYJNY

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Magdalena Piasecka-Kaliszak
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2021-10-11 11:39:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-10-11 14:31:55)