logo
logo bip
Ogłoszenia
Ogłoszenie Starosty Konińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 16 o pow. 0,1100 ha, położonej w obrębie Mąkolno, gm. Sompolno

WN.6821.4.2020

Konin, 2 lipca 2020 r.

OGŁOSZENIE

Starosta Koniński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) i art. 33 ust.7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2019 poz. 2410 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

zawiadamia

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 16 o pow. 0,1100 ha, położonej w obrębie Mąkolno, gmina Sompolno, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej, w postaci kabli światłowodowych doziemnych.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do wyżej wymienionej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Sprawę prowadzi i informacji udziela Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, III piętro, pokój 450, tel. 0-63 240 32 48.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Magdalena Peszko
  • Informacja opublikowana przez: (2020-07-02 00:00:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-29 09:27:56)
Lista wiadomości