logo
logo bip
Ogłoszenia
Ogłoszenie dotyczące sposobu naliczania biegu i nowych terminów na uzupełnienie wniosków odpadowych w związku z COVID -19

Zawieszenie/wstrzymanie terminów postępowań administracyjnych należy liczyć od:

31.03.2020 r. - od dnia wejścia w życie ustawy z 31.03.2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

rozpoczynają bieg lub biegną dalej 7 dni po wejściu w życie ustawy o tarczy 3.0, tj. od:

25 maja 2020 r. - ustawa z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695 z 2020 r.), która weszła w życie z dniem 16 maja 2020 r.

55 dni - przerwa w biegu terminów administracyjnych w związku z COVID-19 

Jeśli Wnioskodawca otrzymał pismo o uzupełnienie wniosku, to z określonego w piśmie terminu na uzupełnienie wniosku wyłącza czas między 31 maraca, a 25 maja 2020 r.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Wanda Majchrzak
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-10 10:35:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-10 10:37:11)
Lista wiadomości