logo
logo bip
Ogłoszenia
Wykaz stanowiącej własność Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Grodziec, gm. Grodziec, przeznaczonej do oddania w użyczenie

Starosta Koniński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz stanowiącej własność Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Grodziec, gm. Grodziec, przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

Miejscowość (obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia działki

Nr księgi wieczystej

Grodziec

Grodziec, gm. Grodziec

671

1.4000 ha

KN1N/00073104/5

 

Przeznaczenie nieruchomości

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma sporządzonego aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodziec zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Grodziec Nr XXXVII/271/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r., powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod lasy (ozn. symbolem ZL).

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Użyczenie części nieruchomość o pow. równej 40 m2 Gminie Grodziec na cele związane z realizacją projektu pn.: „Samorządy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody”.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta drzewostanem. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomość jest oznaczona jako lasy - LsVI oraz łąki trwałe - ŁV.

Informacja o przeznaczeniu do oddania w użyczenie

Część opisanej wyżej nieruchomości została przeznaczona do oddania w użyczenie Gminie Grodziec, w trybie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2027 r.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia 19 maja 2020 r.

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Jarosław Bocian
Nr telefonu: (63) 24 03 285

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Jarosław Bocian
  • Informacja opublikowana przez: (2020-05-19 00:00:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-05-12 14:43:22)
Lista wiadomości