logo
logo bip
Ogłoszenia
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków - stanowiska archeologicznego Góry stan. 24, obszar AZP 52-40/193 cmentarzyska wielofazowego, a więc cmentarzyska grobowców (...)
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Lidia Cichocka
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2017-10-03 12:56:16)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2017-10-03 13:00:03)
Lista wiadomości