logo
logo bip
Ogłoszenia
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
WN.6845.7.2016

Starosta Koniński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r poz. 2147, z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:
 
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Miejscowość (obręb ewid.)
Adres
Nr działki
Pow. działki  
Nr księgi wieczystej
Sokółki
Posada , ul. Kochanowskiego 1/12
291/13
0,1101 ha
KN1N/00060770/0

1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:   
Na nieruchomości  ozn. nr ewid. 291/13 poł. w m. Posada (obręb Sokółki) zlokalizowany jest lokal mieszkalny nr 12 przeznaczony na wynajem  w drodze umowy najmu bez obowiązku przetargowego na podstawie zarządzenia nr 168/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2017r.
2. Opis lokalu:   
Lokal znajduje się w bloku mieszkalnym położonym w m. Posada (obręb Sokółki) przy ul. Kochanowskiego 1/12 na nieruchomości ozn. nr ewid. 291/13, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KN1N/00060770/0 . Lokal składa się:   
1) z 3 pokoi,   
2) kuchni,   
3) przedpokoju.   
4) WC i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 63m2, wyposażony w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, ciepłej wody użytkowej, centralne ogrzewanie, instalację elektryczną wraz z pomieszczeniem przynależnym-piwnica
3. Wysokość  czynszu  i opłaty niezależne z tytułu najmu:      
Z tytułu najmu czynsz wynosi  252 zł,      
Opłaty niezależne wynoszą 496,68 z.
4. Termin wnoszenia opłat:      
Czynsz i opłaty niezależne wnosi się z góry do 10 dnia miesiąca za dany miesiąc
5. Okres najmu - czas nieoznaczony
6. Informacja o miejscu wywieszenia - tablica ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie i Urzędu Gminy Krzymów, strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiat.konin.pl, strona internetowa urzędu www.powiat.konin.pl.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wynajmu: Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, pokój 452, telefon 63 24 03 247 w godz. od 730 do 1530.

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Jolanta Wawrzyniak
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2017-04-25 11:47:11)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2017-04-25 11:51:32)
Lista wiadomości