logo
logo bip
Ogłoszenia
Ogłoszenie w sprawie projektu "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu konińskiego"
 
Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2015, poz. 1440 t.j), Starosta Koniński informuje, iż opracowany projekt „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu konińskiego", zwany też Planem Transportowym, od dnia 14 października 2015 r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, pok. 153.
Opracowany projekt Planu Transportowego wraz z formularzem konsultacyjnym  zamieszczony został na stronie internetowej Powiatu Konińskiego, pod adresem www.powiat.konin.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiat.konin.pl, w zakładce Ogłoszenia.
W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się z treścią oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu „Planu Transportowego.
Zaprasza się wszystkich mieszkańców i zainteresowane instytucje / organizacje do zapoznania się z ww. dokumentem.
 
Uwagi i propozycje zmian do dokumentacji projektu Planu Transportowego przekazywać można przez 21 dni tj. od dnia 14.10.2015 r. do dnia 4.11.2015 r. - liczy się data wpływu do urzędu.
 
Opinie i uwagi będą przyjmowane wyłącznie pisemnie na formularzach konsultacyjnych, które prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: komunikacja@powiat.konin.pl podając w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne w zakresie planu transportowego" lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin z dopiskiem „Konsultacje społeczne w zakresie planu transportowego".
 
 
W załączeniu do pobrania:
2) formularz konsultacyjny PDF, DOC.
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Marcin Wietrzykowski
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-10-12 11:58:37)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-10-12 11:59:10)
Lista wiadomości