logo
logo bip
Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ((Dz. U. z 2019 r. poz. 2475) Powiat Koniński ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.

Miejsce publikacji niniejszego ogłoszenia:

  • Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu (www.bip.powiat.konin.pl)
  • tablica informacyjna w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Koninie
  • strona internetowa organizatora (www.powiat.konin.pl)
  • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - ogłoszenie nr 2020-083940

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Marcin Wietrzykowski
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-08-24 09:36:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-30 08:37:25)
Lista wiadomości