logo
logo bip
Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Powiat Koniński ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.
 
Miejsce publikacji niniejszego ogłoszenia:
- Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu (www.bip.powiat.konin.pl)
- tablica informacyjna w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Koninie
- strona internetowa organizatora (www.powiat.konin.pl)
- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - ogłoszenie nr 295675-2015-PL
 
 
 
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Marcin Wietrzykowski
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-08-24 09:36:45)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-05-30 08:06:35)
Lista wiadomości