logo
logo bip
Instrukcja korzystania z BIP

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na administracje publiczną, w tym na samorząd Powiatu Konińskiego, obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koninie został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej i jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym:

http://bip.powiat.konin.pl

https://bip2.wokiss.pl/koninp/

i można do niego zajrzeć także ze strony

http://www.powiat.konin.pl

po naciśnięciu na przycisk BIP.

Zasób informacji o Powiecie Konińskim, mających charakter "informacji publicznej" został podzielony na kategorie główne.

Każda z nich została uszczegółowiona - czytelne, kolejne poziomy menu są dostępne po ustawieniu kursora myszki na dziale głównym.

Wybór interesującej informacji dokonywany jest, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie "przycisku" opisującego daną informację. Dla ułatwienia nawigacji zapewniono możliwość wyświetlenia mapy serwisu. Biuletyn posiada także wyszukiwarkę kontekstową, pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub jego części) wchodzącego w skład szukanego tekstu.

Do odczytania pliku zapisanego w fromacie PDF, należy posiadać zainstalowany program o nazwie Adobe Acrobat Reader.

Aby móc korzystać z modułu zatytułowanego "Stan załatwianych spraw" klient urzędu, załatwiający sprawę powinien złożyć wniosek o nadanie loginu i hasła. Po otrzymaniu tych danych ma możliwość zadania pytania, na jakim etapie załatwiania jest jego sprawa.

Wszystkie informacje publiczne, dotyczące samorządu, są na bieżąco udostępnione w niniejszym publikatorze teleinformatycznym.

BIP jest ciągle tworzony a wprowadzenie dużej ilości informacji wymaga sporego nakładu pracy i czasu.

Niektóre dokumenty, czy rejestry posiadają dużą objętość i dlatego nie umieszczono ich ze względów praktycznych. Z procedurą dostępu do takich informacji można się zapoznać po naciśnięciu przycisku: "Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP ".

Pozostałe przyciski menu mają charakter uzupełniający, bądź służą udostępnianiu informacji natury statystycznej czy organizacyjnej.

Pozostając w przekonaniu, że niniejszy Biuletyn ułatwi Państwu dostęp do informacji publicznych dotyczących naszej lokalnej społeczności, zapraszamy do jego użytkowania. Chętnie poznamy Państwa opinie na temat samego Biuletynu, jak korzystania z informacji w nim zawartych. Wszelkie uwagi czy sugestie prosimy kierować na adres Redakcji Biuletynu:

bip@powiat.konin.pl

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-09-08 08:33:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-03-10 10:17:17)