logo
logo bip

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) umożliwia dostarczenie pism (formularzy) do urzędu w formie dokumentów elektronicznych. Dzięki temu można załatwić sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu, korzystając z elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca lub dostarczając dokumenty w godzinach pracy Urzędu do Kancelarii mieszczącej się na parterze, pokój 168 budynku Starostwa Powiatowego w Koninie, Al. 1 Maja 9 na następujących nośnikach danych:

 • płyta CD-R, CD-RW (z możliwością nagrania lub dogrania pliku - płyta wielosesyjna)
 • płyta DVD-R, DVD-RW (z możliwością nagrania lub dogrania pliku - płyta wielosesyjna)
 1. Dokumenty elektroniczne (formularze) doręczane do Urzędu muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym, kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym.
 2. Doręczenie dokumentu zostanie potwierdzone Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, które zostanie zapisane na dostarczonym nośniku danych lub przekazane w formie papierowej. W przypadku dostarczenia dokumentu poprzez ePUAP, UPO zostanie wysłane na Skrzynkę Kontaktową Użytkownika platformy.
 3. Maksymalny rozmiar wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
 4. Dokumenty lub nośniki danych, zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza, pozwalająca na składanie dokumentów elektronicznych w Starostwie Powiatowym w Koninie, jest dostępna w systemie ePUAP pod adresem: /mr9kxd249p/SkrytkaESP.

Procedura wysyłania pisma ogólnego do podmiotu publicznego:

Po zalogowaniu na stronie głównej ePUAP, należy kolejno przechodzić do następujących zakładek:

 • Usługa Centralna
 • Wyślij pismo do dowolnego urzędu
 • Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 • Przejdź do formularza

W tym miejscu należy dodać odbiorcę wyszukując podmiot (Starostwo Powiatowe w Koninie).

Dla skorzystania z przedstawionych wyżej spraw wymagane jest posiadanie konta na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dostępnej na stronie internetowej http://epuap.gov.pl.

W przypadku nie posiadania konta, można je bezpłatnie założyć na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta/

Platforma ePUAP pozwala także na bezpłatne uzyskanie "Profilu Zaufanego". Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Profil zaufany - to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym - więcej informacji o profilu znajduje się pod adresem http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ProfilZaufany. Profil zaufany można założyć na stronie http://epuap.gov.pl.


UWAGA!!!

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca pozwalająca na składanie dokumentów elektronicznych w Starostwie Powiatowym w Koninie, jest dostępna pod adresem:

https://www.esp.pwpw.pl/

Umożliwia ona załatwienia następujących spraw:

 • Uprawnienia kierowców
  • potwierdzenie kwalifikacji
  • przywrócenie cofniętego uprawnienia - pozwolenie tramwajowe
  • przywrócenie cofniętego uprawnienia - prawo jazdy
  • wydanie międzynarodowego prawa jazdy
  • wydanie pozwolenia tramwajowego
  • wydanie prawa jazdy
  • wydanie prawa jazdy przed upływem okresu orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów, za pośrednictwem jednostki, która je wydała za granicą (dotyczy osób zamieszkałych poza granicą RP)
  • wydanie wtórnika pozwolenia tramwajowego
  • wydanie wtórnika prawa jazdy
  • wymiana dokumentu na podstawie art. 150 ustawy - Prawo Jazdy
  • wymiana prawa jazdy wydanego za granicą bez sprawdzania kwalifikacji
  • wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem
  • zwrot zatrzymanego pozwolenia tramwajowego
  • zwrot zatrzymanego prawa jazdy 
 • Rejestracja pojazdów
  • rejestracja pojazdów
  • rejestracja czasowa pojazdu
  • wyrejestrowanie pojazdu

Dane potrzebne do rejestracji konta: https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help#Dane_konta

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Radosław Bagrowski
 • Informacja opublikowana przez: (2011-07-25 10:42:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-10 10:13:49)