logo
logo bip

 POWIAT KONIŃSKI
  
NIP: 6652906178
 REGON: 311018976
TERYT: 3010 
 
  STAROSTWO POWIATOWE W KONINIE
Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
woj. wielkopolskie
 
NIP: 6652309904
REGON: 311022914 
   
tel. +48 63 240-32-00
fax +48 63 240-32-01
informacja +48 63 240-32-42
 
  e-mail: powiat@powiat.konin.pl
 e-mail: bip@powiat.konin.pl
  Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /mr9kxd249p/SkrytkaESP
   
    
 
  CZAS PRACY URZĘDU:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 730 - 1530  

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów:
 • w zakresie rejestracji pojazdów (pokój 158):
        - w poniedziałki w godzinach: 745 - 1530
        - od wtorku do piątku w godzinach: 745 - 1500
 • w zakresie wydawania dowodów rejestracyjnych, wydawania wtórników dowodów rejestracyjnych i tablic oraz nalepek kontrolnych na szybę, zgłaszania zmian w dowodzie rejestracyjnym oraz wyrejestrowania pojazdu (pok. 157):
        - w poniedziałki w godzinach: 745 - 1530
        - od wtorku do piątku w godzinach: 745 - 1500
 • w zakresie praw jazdy (pokój 152):

        - od poniedziałku do piątku w godzinach: 745 - 1530

  W sprawie skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 • Starosta, Wicestarosta, Sekretarz Powiatu oraz Naczelnicy
         - w poniedziałki w godzinach: 900 - 1500
 • Naczelnik Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego oraz pracownicy komórek organizacyjnych Starostwa
         - od poniedziałku do piątku w godzinach: 730 - 1530
 • Naczelnicy podczas dyżurów w sekretariacie Starostwa
         - w poniedziałki w godzinach: 1530 - 1630
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Koninie jest Starosta Koniński z siedzibą Aleje 1 Maja 9,  62-510 Konin,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - sekretarz@powiat.konin.pl,
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Starostwa Powiatowego w Koninie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jak do nas trafić?